Lukiot hankkivat laskinohjelmistoja Lukiolaiskannettaviin

Lukiossa matematiikan ja luonnontieteiden opinnoissa käytetään symbolisia laskinohjelmistoja, joita ovat Texas Instruments TI-Nspire CX CAS ja Casio ClassPad II Manager. Laskinlisenssin hankkiminen Lukiolaiskannettavaan ja opiskelijoiden käyttöön on nyt ajankohtaista ja hankintalistalla ensimmäisenä useissa lukioissa.

 

Symboliset laskimet: TI-Nspire ja Casio ClassPad

Keväällä 2019 matematiikka tuli ylioppilaskokeissa sähköisesti suoritettavaksi. Fysiikassa sähköiseen yliopilaskokeen suorittamiseen siirryttiin jo edellisenä syksynä. Koska normaalilla tekstinkäsittelyohjelmalla erilaiset matemaattiset merkinnät eivät onnistu tuotetaan matemaattista kieltä tietokoneella erilaisia symbolisia laskinohjelmistoja apuna käyttäen.

TI- Nspire ja Casio ClassPad ovat matematiikkaan ja luonnontieteisiin tarkoitettuja ohjelmistoja lukio-opinnoissa. Nämä sopivat lisäksi hyvin myös jatko-opintoihin korkeakouluissa. Symbolisia laskimia käytetään lukiossa tyypillisesti pitkän matematiikan opinnoissa. Ne soveltuvat lisäksi lyhyen matematiikan, sekä fysiikan ja kemian opintoihin.

Näillä helppokäyttöisillä ja monipuolisilla työvälineillä tuotetaan oppitunneilla ja kokeissa matemaattista tekstiä. TI- Nspire ja Casio ClassPad laskinohjelmistoja voidaan käyttää sähköisissä Abitti-kurssikokeissa. Ne ovat käytössä myös ylioppilastutkinnon matematiikan B-osiota suorittaessa, ja ovat siis osa Ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä koejärjestelmää Abittia.

 

Laskinohjelmisto helpottaa kokeiden suorittamista

Ohjelmiston avulla voidaan suorittaa erilaisia laskutoimituksia numeerisesti tai hyödyntämällä matemaattisia merkintöjä ja symbolisen laskennan toimintoja, esimerkiksi voidaan ratkaista symbolisesti yhtälöitä, yhtälöpareja, derivoida, integroida ja paljon muuta.

Laskinohjelmistoa käyttäessä ei tarvitse liikkua eri ohjelmien välillä tai siirtää tietoa ohjelmasta toiseen, vaan kaikki tarvittava löytyy samasta sovelluksesta. Näin ollen myös kokeiden suorittaminen on selkeää ja siihen käytettävää aikaa kuluu vähemmän. Laskinohjelmistoa käyttävä onkin etuasemassa kokeita suorittaessa.

 

Hanki laskinohjelmisto lisenssi Lukiolaiskannettavaan

Joko hankinta on teidän koulullenne tehty?

Useissa lukioissa on jo hankittu Casio ClassPad II Manager tai TI- Nspire laskinlisenssi Lukiolaiskannettaviin. Meidän kauttamme on mahdollista hankkia helposti ja nopeasti TI-Nspire tai CasioClassPad II Manager laskinohjelmiston lisenssi Lukiolaiskannettavaan.

Ota siis yhteyttä niin hoidetaan asia kuntoon!