Palautusoikeus 100 päivää! Ilmainen toimitus alle kolmessa päivässä!

Tietokoneen vastuullinen valinta


Nykyään yhä useampi kuluttaja on alkanut miettiä valintojansa ekologisuuden ja vastuullisuuden kannalta. Monet haluavat tukea kotimaisia yrittäjiä ja suosia kotimaassa tuotettuja tuotteita. Kuluttajat ovat tietoisempia valinnoistaan ja niiden ympäristövaikutuksista, joten miksei näitä periaatteita toisi myös omiin elektroniikkavalintoihinsa.

 

Tietotekniikan vastuullisuushaasteet

Tietotekniikka on yksi asioista, joissa vastuullisten valintojen tekeminen osaa olla yllättävän monimutkaista. Laitteiden valmistuksen tuotantoketjut ovat monipolvisia, ja osien tai jopa koko laitteen valmistus tapahtuu usein maissa, joissa työntekijöiden ja ympäristön oikeuksien valvonta on puutteellista. Lukuisat laitteen valmistamiseen liittyvät tuotannot tapahtuvat eri maissa ja eri yritysten alla, jolloin laitteen vastuullisuuteen perehtyminen täysin on kuluttajalle vaikeaa. Tietotekniikan suurimmat haasteet vastuullisuudessa liittyvät esimerkiksi työntekijän oikeuksiin, työturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä suureen ympäristökuormitukseen. Eettisiä tietokoneita ei käytännössä ole, mutta laitevalintaa tehdessään voi keskittyä muilla tavoin sen vastuullisuuteen ja ekologisuuteen.

 

Miksi valita uudenveroinen, käytetty tietokone, vaikka samalla hinnalla saa uudenkin koneen?

Tietotekniikan käyttötavat vaikuttavat oleellisesti sen ympäristövaikutuksiin. Luonto-Liiton mukaan yhden tietokoneen valmistaminen kuluttaa sarvikuonon painon verran luonnonvaroja, joten myös käytetyn tietokoneen hankintaa on hyvä pitää vaihtoehtona. Käytettyjen tietokoneiden hiilijalanjälki on jo suurilta osin hyvitetty sekä niiden ekologinen selkäreppu on huomattavasti pienempi verrattuna uuteen koneeseen. Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaalimäärän, jonka tavaroiden ja palvelujen tuotanto ja käyttö ovat kuluttaneet: mitä kevyempi reppu, sitä vähemmän luonnonvaroja on kulunut. Laitteen ekologisuutta miettiessä on tärkeää ottaa huomioon myös se, millaisia laitteen käytön aikainen ympäristörasitus sekä energiantarve ovat, sekä myös se, miten laite kuormittaa luontoa käytöstä poistuttuaan.

 

Elektroniikan ekologista selkäreppua kevennetään yleensä kierrättämällä. Laitteita voidaan purkaa osiin ja kierrättää niitä, tai vaihtoehtoisesti huoltaa vanhaa elektroniikkaa ja antaa sille uusi elämä. Suurin osa luonnonvaroista kuluu tietokoneen valmistukseen, joten on lähtökohtaisesti parempi käyttää samaa laitetta pidempään ja tarvittaessa korjata sekä huoltaa jo omistamaansa laitetta kuin ostaa täysin uusi. Elektroniikan kierrättämiseen voi tutustua paremmin esimerkiksi Luonto-Liiton oppaasta.

 

On hyvä tiedostaa, että myös tapa, jolla tietokonetta käytetään vaikuttaa sen ympäristökuormitukseen, ja kuormitusta voi vähentää jo pienillä teoilla. Esimerkiksi sulkemalla tietokoneen aina, kun sitä ei käytä vähenee sähkönkulutus merkittävästi verrattuna siihen, jos kone olisi jatkuvasti päällä.

 

 

Luontoystävällinen valinta lukiolaiselle

Lukiolaiskannettavan yksi tärkeimpiä tavoitteita on tarjota lukiolaiselle ekologinen vaihtoehto tietokoneen hankinnassa. Kaikki tarjoamamme tuotteet ovat kierrätettyjä, joka meidän tapauksessamme tarkoittaa yrityksillä käytössä olleita tietokoneita, jotka on puhdistettu, huollettu ja optimoitu lukiolaisten tarpeisiin. Mikäli kaikki noin 30 000 aloittavaa lukiolaista valitsisi lukiolaiskannettavan uuden kannettavan sijaan säästyisi kiinteitä luonnonvaroja 7 140 000 kg ja hiilidioksidipäästöjä 3 360 000 kg. Myös jo yksi kierrätetty laite säästää luonnonvaroja merkittävästi:

Lukiolaiskannettava 12” säästää kiinteitä luonnonvaroja 180 kg ja hiilidioksidia 85 kg, kun taas Lukiolaiskannettava 14” säästää kiinteitä luonnonvaroja 238 kg ja hiilidioksidia 112 kg.