Lukiolaiskannettavan käytön pelisäännöistä kannattaa sopia

Lukiolaiskannettavan opiskeluaikaiseen käyttöön liittyy monenlaisia kysymyksiä. Kuka vastaa, jos kannettava särkyy? Miten toimin silloin, jos näppäimistölle kaatuu smoothiet tai liittimet rikkoutuvat? Mitä jos koneeseen tulee tekninen vika, kuka korjaa?

Ei huolta, kaikista näistä ja monesta muustakin asiasta voidaan sopia Lukiolaiskannettavan käyttö- ja luovutussopimuksella, jolloin voi huoletta keskittyä olennaiseen.

Teimme koulujen käyttöön esimerkinomaisen sopimuspohjan, johon kokosimme kannettavan käyttöönotossa huomioon otettavia asioita. Sopimuspohjaan on koottu arkipäiväiseen käyttöön ja vastuisiin liittyviä yksityiskohtia, sekä korvaus ja ilmoitus velvollisuuteen liittyviä asioita. Kun kaikesta on sovittu niin kannettavan arkipäiväinen käyttö on selvää ja huoletonta. Voit käydä tutustumassa sopimuspohjaan täältä.

 

Vapaus ja vastuu

Lukiolaiskannettava on tarkoitettu pääsääntöisesti opintojen aikaiseksi opiskeluvälineeksi. Kannettavaa käytetään luonnollisesti myös vapaa-ajalla ja siihen voi ladata mahdollisesti myös omia sovelluksia. Onkin hyvä miettiä minkälaisista asioista kannattaa sopia, jotta myös kannettavan käyttäminen vapaa-ajalla olisi huoletonta ja kannettavasta saisi kaiken hyödyn irti.

On syytä kirjata ylös miten kannettavan kanssa toimitaan yleisesti ja erilaisissa pulmatilanteissa. On hyvä olla tietoinen mitä velvollisuuksia ja vastuita kannettavan käyttämiseen liittyy. Kun kaikki on selvää ja ennakkoon sovittua, voi nauttia toimivasta kannettavasta ja opinnot sujuvat. Keskusteleminen on hyvä tapa varmistaa, että osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön, jonka sääntöjä sitoutuvat allekirjoituksen jälkeen noudattamaan.

Takuuhuolto

Joskus kannettavan käyttöön liitty pulmia. Käyttö- ja luovutussopimuksessa voidaan määritellä vastuut ja korvausvelvollisuus vahinkotilanteissa tai rikkoontumisissa. Voidaan esimerkiksi kirjata missä tapauksessa vahinko / vika on opiskelijan korvattava ja milloin ei. Ja olisiko vahinko ollut vältettävissä toimimalla toisin tai sopimuksessa mainitulla tavalla. Kun asiat on selvästi sovittu, myös korvausvelvollisuutta määriteltäessä on helpompi sitten toimia.

Lukiolaiskannettavaan kuuluu opiskeluaikainen maksuton tukipalvelu. Lisäksi saatavilla on takuuhuolto, jossa korjataan takuuhuollon piiriin kuuluvat viat. Kannettavaan kohdistuvissa vahinkotapauksissa tai kannettavan käytössä esiin tulevissa pulmissa / teknisissä vioissa tulee aina ottaa yhteyttä tukeen. Näin voidaan selvittää korjataanko vika takuuhuollossa vai onko kysymys opiskelijan korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvasta asiasta. Näissä kysymyksissä voi olla suoraan yhteydessä tukeen puhelimitse tai sähköpostitse: 014 4591624 / klo 8-16 tai tuki@opinsys.fi.

Noudattamalla sopimuksessa yhdessä sovittuja ehtoja kannettavasta on hyötyä ja iloa koko lukio opintojen ajalle. Näin myös kannettava pysyy ehjänä ja sitä on mukava käyttää!